Vakuudettomia kulutusluottoja koskevaa keskeistä sanastoa

 

Annuiteetti

Annuiteetti viittaa vakuudettoman kulutus- ja muun luoton takaisinmaksun lyhennystapaan. Kun lainaa maksetaan takaisin annuiteetilla, maksuerä pysyy samana niin kauan kuin korko pysyy ennallaan. Kun korko nousee, myös maksuerä suurenee. Laina-aika pysyy koko ajan samana, ellei rahoituksen tarjoajan kanssa muuta sovita.

Bullet-luotto

Bullet-luotot ovat kertalyhenteisiä. Niiden koko maksun määrä suoritetaan kerralla. Vakuudettomat kulutusluotot eivät yleensä ole bullet-lainoja toisin kuin pienemmät pikavipit. Nekin voi toki lyhentää maksu kerralla periaatteella.

Finanssivalvonta

Suomalaista pienlainatoimintaa sääntelevät laki ja hyvä luotonantotapa. Yritysten on rekisteröidyttävä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Ulkomaiset vakuudettomia kulutusluottoja tarjoavat luottolaitokset eivät kuulu tämän valvonnan piiriin. Niitä valvoo rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomaisena Finanssivalvonta (Fiva).

IBAN-tilinumero

Vakuudeton kulutusluotto haetaan ja maksetaan pankkitilille, joka ilmoitetaan IBAN-tilinumeromuodossa. Perinteisiä pankkitilien numeroita pidempiin IBAN-tilinumeroihin siirryttiin SEPA-muutosten yhteydessä. Se on käytöösä EU- ja ETA-alueella. Sen yhteydessä käytetään pankin BIC-tunnistetta.

Kiinteä korko

Kiinteä korko on korkoa, joka pysyy samana koko laina-ajan. Vaikka koroissa ja olosuhteissa muuten tapahtuisi muutoksia, kiinteäkorkoinen vakuudeton kulutusluotto pysyy korkokulujen osalta ennallaan. Erityisesti pitkäaikaisissa lainoissa kiinteä korko suojaa nousevilta markkinakoroilta.

Kulutusluotto

Käyttö- ja joustoluottonakin tunnettu kulutusluotto on esimerkiksi asuntolainaan verrattuna suhteellinen lyhytaikainen rahoitus. Niiden määrät vaihtelevat luotonantajan mukaan parista sadasta tai tuhannesta eurosta kymmeniin tuhansiin euroihin.

Lainalaskuri

Lainalaskuri on kulutusluottovertailun kaltainen, yleensä palveluntarjoajakohtainen tapa tarkistaa, millainen kuukausittainen lyhennys muodostuu tietyllä lainasummalla tietylle ajalle. Joskus sopivan rahoituksen valintaan vaikuttaa myös kuukausittaisen lyhennyksen suuruus.

Luottotiedot

Luottotiedot kertovat taloudellisesta asemasta, maksukyvystä ja luotettavuudesta. Rahoitusyhtiöt tarkistavat hakijoiden luottotiedot ennen lainan myöntämistä. Luottotietoja ylläpitävät esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy ja Soliditet Finland.

Maksuhäiriömerkintä

Maksuhäiriömerkintä viittaa moneen erilaiseen tapaan rekisteröidä pitkittynyt maksujen laiminlyönti. Lajista (esimerkiksi maksamaton kulutusluotto tai vero) riippuen yksittäinen häiriömerkintä säilyy luottotiedoissa jopa viisi vuotta.

Omaehtoinen luottokielto

Kuluttaja voi ehkäistä ylivelkaantumistaan pyytämällä luottotietomerkintää omaehtoisesta luottokiellosta (OLK). Luottotietorekisterien ylläpitäjiltä OLK-merkintää haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella. OLK-merkintä on suositeltavaa hakea myös silloin, jos epäilee henkilötietojensa väärinkäyttöä, kuten virallisten henkilötodistusten varkauden jälkeen.

Takaaja

Takaaja on henkilö, joka sitoutuu vastuuseen toisen henkilön eli päävelallisen velasta. Takaaja antaa takauksellaan henkilövakuuden kulutusluoton takaisinmaksun takeeksi.

Tasaerä

Jos vakuudeton kulutusluotto on nk. tasaeräluotto, sen maksuerä pysyy samana koko laina-ajan. Korkojen nousut ja laskut vaikuttavat tasaerälainojen laina-aikojen pituuteen.

Tasaerälyhennys

Vakuudettoman kulutusluoton lyhennysten ollessa tasaerälyhennyksiä lyhennyksen määrä on aina sama. Tasaerälyhennyksen lisäksi maksetaan korko, joka lainan pääomalle on ehtinyt maksuerien välillä kertyä. Käytännössä asiakas maksaa laina-ajan alkupuolella enemmän. Lyhennysten suuruus pienenee ajan myötä, koska pääomalle maksuerien välillä kertyvän koron määrä pienenee koko ajan.

Todellinen vuosikorko

Todellinen vuosikorko on tieto vakuudettoman kulutusluoton kokonaiskuluista. Todellinen vuosikorko helpottaa eri lainojen vertailua. Sen laskuperusteina käytetään velan pääomaa, korkoa, takaisinmaksuaikaa sekä nosto-, toimitus- ja hoitokuluja.

Vakuudeton kulutusluotto

Vakuudeton kulutusluotto on laina, jonka saantiin ei vaadita vakuuksia ja henkilötakauksia.

Veroerittely

Verotoimiston kansalaisille toimittajien verotuspäätösten yhtenä osana on veroerittely. Se on kellertävä verotuspäätöksen osa, jossa eritellään ansio- ja pääomatulot, osingot, velat ja varat. Yhdessä luottotietojen kanssa veroerittely antaa lainan myöntäjälle arvokasta ja tärkeää tietoa hakijan tuloista, varallisuudesta ja lainavastuista.